Perhetyö

Perhetyöllä tuetaan lapsen ja hänen perheensä hyvinvointia. Tarkoituksena on perheen voimavarojen vahvistaminen ja vuorovaikutuksen parantaminen. Työskentely kohdistuu lapsen kehityksen ja terveyden kannalta huolta herättäviin ongelmiin sekä perheiden elämän kriisitilanteisiin. Työskentelyllä pyritään saamaan aikaan konkreettisia muutoksia lapsen ja hänen perheensä olosuhteisiin. Tavoitteena on lapsen ja koko perheen tukeminen elämän pulmatilanteissa tai uusien pulmatilanteiden ehkäiseminen.

Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö

Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö on palvelu, joka on tarkoitettu sosiaalihuollon asiakkuudessa oleville lapsille ja heidän perheilleen. Perheen tilanteen tulee olla sillä tavoin vakaa, että perhe kykenee ottamaan vastaan tarjottua tukea sekä pystyy tavoitteelliseen ja suunnitelman mukaiseen työskentelyyn. Perhetyön tapaamisia voidaan toteuttaa sekä yksittäisten perheenjäsenten että koko perheen kanssa.

Perhetyön tavoitteena on vahvistaa perheen omia voimavaroja sekä edistää arjessa selviytymistä, lapsen hyvää kasvua ja kehitystä sekä tarjota lapsiperheille tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa heti, kun ongelmia tai haasteita havaitaan.

Työskentelyn sisältö, työskentelytavat sekä työskentelyn kesto määräytyvät tuen tarpeiden ja lapsen asiakassuunnitelman mukaan. Tapaamisia on yleensä 1 - 3 kertaa viikossa ja tapaamiset toteutetaan pääsääntöisesti perheen kotona sekä lapsen arki- ja kasvuympäristössä. Keskimääräinen työskentelyn kesto on 3 - 6 kuukautta.

NAL Palvelut Oy
NAL Palvelut Oy

Tehostettu perhetyö

Tehostettu perhetyö on lastensuojelun asiakasperheille tarkoitettua palvelua, joka liittyy usein perheen kriisitilanteeseen. Palvelun tarkoituksena on tukea ja ohjata perhettä löytämään ratkaisuja haastavaan elämäntilanteiseen.

Tehostettu perhetyö on intensiivistä erityistason tukea ja se on tavoitteellista ja muutokseen tähtäävää. Työ on suunnitelmallista ja perustuu aina yhteistyöhön asiakasperheen ja perheenjäsenten kanssa. Tehostetun perhetyön onnistumisen keskeinen edellytys on, että perhe tunnistaa muutostarpeet ja on motivoitunut työskentelemään ongelmiensa korjaamiseksi. Työn sisällöstä ja tavoitteista sovitaan tarkemmin toiminnan käynnistyessä lastensuojelun sosiaalityöntekijän ja perheen kanssa.

Kaikilla työntekijöillämme on vankka ja laaja-alainen kokemus perheiden tukemisesta ja työmme dokumentoidaan ja raportoidaan tilaajalle säännöllisesti.

Perhetyötä voidaan toteuttaa sekä yksilö- että parityönä riippuen perheen rakenteesta ja tilanteesta ja toiminnan tavoitteista. Toiminta käynnistyy tavallisesti yhteistapaamisella sosiaalityöntekijän, perhetyöntekijän ja perheen kesken.

Scroll to Top