Koulunkäynnin tuki

Lapsen koulunkäynti voi olla haasteellista monesta syystä. Taustalla voi olla tunne-elämän häiriöitä, oppimisvaikeuksia, neuropsykiatrisia haasteita, sosiaalisia ongelmia, tuen puuttumista tai kasvuympäristöön sisältyviä riskitekijöitä. Pyrimme kotiin vietävällä ja jalkautuvalla työllä tukemaan lapsen motivaatiota koulunkäyntiin sekä varmistamaan hänen osallisuutensa erilaisiin arjen toimintoihin.

Työskentelyä on tavallisesti noin 1 - 5 kertaa viikossa noin kolmen kuukauden ajan. Konkreettinen työ voi olla lapsen saattaminen kouluun, lapsen tukeminen koulupäivien ajan, tukea lasta koulutehtävien tekemisessä sekä vanhemman ja läheisverkoston tukeminen.

Scroll to Top