Jälkihuollon ohjaus

Jälkihuollon ohjausta teemme itsenäistymisikäisten nuorten kanssa, joilla on oikeus sosiaalitoimen järjestämiin jälkihuollon palveluihin. Tavoitteenamme on nuoren itsenäistymisen tukeminen asumiseen, arkielämän perusasioista huolehtimiseen, opintoihin, työllistymiseen ja muihin nuoren yksilöllisiin tarpeisiin liittyviin kysymyksiin. Jälkihuollon tukityö on tarkoitettu lastensuojelun jälkihuoltoon oikeutetuille nuorille ja heidän läheisverkostoilleen. Jälkihuollon ohjaukseen voi sisältyä vuokra-asunnon järjestäminen itsenäistyvälle nuorelle, mutta meillä on asiakkaanamme myös nuoria, joilla on jo asunto.

Työskentelyssä pyrimme löytämään keinoja päästä   nuoren tuen tarpeesta lähtöisin oleviin tavoitteisiin. Tavallisesti ohjaajamme valmentaa nuorta itsenäiseen elämään, asumiseen ja elämänhallintaan sekä arjessa toimimiseen. Tuki voi olla henkilökohtaista käytännön ohjausta ja opastamista, neuvontaa ja keskustelutukea liittyen arkielämän sujumiseen, opiskeluun, työllistymiseen tai muihin nuoren tarpeista lähteviin kysymyksiin. Siihen voi myös sisältyä toiminnallisia sisältöjä, kuten vapaa-ajan toimintaa, harrastuksiin tutustumista ym.

Työskentelymme on suunnitelmallista ja tapahtuu nuoren kokonaisvaltainen elämäntilanne ja tuen tarpeen kesto huomioiden.

NAL Palvelut Oy
NAL Palvelut Oy
Scroll to Top