Asiakkaaksi NAL Palveluihin?

Kaipaisitko itse ohjausta tai onko sinulla asiakas, joka hyötyisi tuestamme?

Tie asiakkaaksemme käy ottamalla yhteyttä alueen sosiaalityöhön. Asiakaskuntamme on moninainen ja palvelun piiriin tullaan monesta eri elämäntilanteesta. Kuitenkin esimerkiksi tuetun asumisen asiakkaita yhdistää tuen tarve itsenäisessä asumisessa.

Kun sosiaalitoimi katsoo palvelumme asiakkaalle mahdollisesti sopivaksi, järjestämme yhteisen alkuhaastattelun, jossa palveluun ja asiakkaan tuen tarpeeseen perehdytään tarkemmin. Alkuhaastattelussa tapaamme mieluusti asiakkaan ammatillista tukiverkostoa ja tarvittaessa läheisiäkin.

Haastattelussa tavoitteenamme on kartoittaa palvelun sopivuutta asiakkaalle eri näkökulmista ja työskentelystä sovitaan aina yhteistuumin. Tuki suunnitellaan aina yksilöllisesti toiveiden ja tarpeiden mukaan. Meille ratkaisevaa on, että asiakkaamme on motivoitunut ottamaan tukea vastaan 😊.

Kun suunnitelma ja tavoitteet ovat kasassa, voi työskentely alkaa. Suunnitelmallista ja tavoitteellista työskentelyämme arvioidaan ja seurataan yhdessä sosiaalityön kanssa tasaisin väliajoin.

Nimet paperiin ja kohti ääretöntä!

NAL Palvelut Scroll to Top